ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Στο συγκεκριμένο project, μας ζητήθηκε να αναλάβουμε τη διαμόρφωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή Αργύραινα της Μυκόνου.

Αρχικά, αποτυπώσαμε λεπτομερώς την υπάρχουσα κατάσταση και στη συνέχεια εκπονήσαμε ειδική μελέτη, με γνώμονα την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του καταστήματος. Πραγματοποιώντας τις απαραίτητες επιμετρήσεις,προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις και συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με τον χώρο, οδηγηθήκαμε βαθμιαία στα βασικά σχέδια των προτάσεων-λύσεων.

Έχοντας ως βασικά κριτήρια την τοποθεσία αλλά και σαφείς επιρροές από την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, εκπονήσαμε όλα τα απαραίτητα συμπληρωματικά φωτορεαλιστικά σχέδια, ώστε να έχει ο πελάτης πλήρη εικόνα της πρότασης που πρόκειται να υλοποιηθεί.

Αφου αποτυπώσαμε τον χώρο, υποβάλαμε στην Πολεοδομία τα απαραίτητα σχέδια-έγγραφα για την έκδοση της Βεβαίωσης Κύριας Χρήσης, που αφορά στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος, ως είθισται.
Επιπροσθέτως, αναλάβαμε τη διαδικασία έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού απόδοησης (ΠΕΑ), το οποίο είναι πλέον απαραίτητο για την πώληση ή τη μίσθωση κάθε κτηρίου μεγαλύτερου των 50 m², κατατάσσοντας έτσι το κατάστημα σε ενεργειακή κλάση.

*Φωτορεαλισμός από Αθηνά Χαραλαμπίδου

ΕΤΟΣ

2018

ΠΕΡΙΟΧΗ

Αργύραινα, Μύκονος
to top button