Νέο ΦΕΚ: Παράταση ολοκλήρωσης παλαιών και υπαγωγής νέων δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων

AYTHAIRETA_NSK_TELH_ANADROMIKA_6_2_2019

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ193/Α/3-12-2019 – Ν.4643/19) η παράταση των διαδικασιών που σχετίζονται με την τακτοποίηση αυθαιρέτων όπου μεταξύ άλλων τροποποιήσεων, αναφέρει τα παρακάτω ενδιαφέροντα σημεία.

A. Παράταση δυνατότητας υπαγωγής στο Ν.4495/17

 • Παρατείνεται η δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων ή/και αλλαγών χρήσεων κτιρίων στις διατάξεις του Ν.4495/17 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων.
 • Παρατείνεται η δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων ή/και αλλαγών χρήσεων κτιρίων στις διατάξεις του Ν.4495/17 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2025 με επιβαρύνσεις στα πρόστιμα μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του Ν.4495/17.

Οι προσαυξήσεις είναι οι παρακάτω, για τις υπαγωγές που θα γίνουν:

 • από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021: 20%,
 • από την 1η Ιουλίου 2021 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022: 25%
 • από την 1η Ιουλίου 2022 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023: 30%,
 • από την 1η Ιουλίου 2023 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024: 35%
 • από την 1η Ιουλίου 2024 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025: 40%

Από την 1 Ιουλίου 2020 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.

B. Παράταση δυνατότητας περαίωσης δηλώσεων στο Ν.4178/13

Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν .4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:

 • 08.05.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013,
 • 30.06.2020 για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013
 • 08.08.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2014 έως 31.12.2014,
 • 08.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2015 έως 31.12.2015,
 • 08.02.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2016 έως 31.12.2016,
 • 08.05.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2017 έως 03.11.2017.

Τα αποτελέσματα των υπαγωγών που ολοκληρώνονται μετά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου επέρχονται όταν καταχωρηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο μητρώο αυτό.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», με τη χρόνια ενασχόλησή τους με αντίστοιχα έργα έχουν πλέον ασχοληθεί με εκατοντάδες περιπτώσεις αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ ειδικεύονται στην τακτοποίηση ειδικών και επαγγελματικών κτιρίων. Η εταιρεία μας είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να αναλάβει την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών με τρόπο ώστε με την ορθή και μεθοδική χρήση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας να επιτύχει την απομείωση των προστίμων και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Πηγή