Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων – 2021

ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2021, έχει ενεργοποιηθεί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Ένα μέτρο το οποίο έχει ως απώτερο σκοπό την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης και την προστασία της ιδιοκτησίας.
Έως και την 31η Ιανουαρίου, το νέο σύστημα θα λειτουργεί προαιρετικά. Έπειτα από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, η καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται χωρίς χρέωση, ηλεκτρονικά.

Με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αντίστοιχων αδειών τους, καθώς επίσης και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους. Το νέο αυτό σύστημα ουσιαστικά αποδεσμεύει την ταυτότητα του ακινήτου από τον μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει την αρχική καταχώρηση.

Υποχρεωτική εισαγωγή στον θεσμό έχουν:

  • Τα νέα κτίρια και οι διηρημένες ιδιοκτησίες, για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες.
  • Τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

Για την υποβολή, τα κτίρια διακρίνονται σε 2 κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

  • Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών.
  • Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων, βιβλιοθήκες, μουσεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ).
  • Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων.
  • Τουριστικά καταλύματα άνω των 300τ.μ.
  • Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία.
  • Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

*Χρονικό περιθώριο για την καταχώριση → 5 έτη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Εδώ υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτου χρήσης.

*Χρονικό περιθώριο για την καταχώριση → Η υποβολή καταχώρισης, γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Το πιστοποιητικό πληρότητας θα εκδίδεται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς και σε αυτό θα βεβαιώνεται με δήλωσή τους η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό, έχει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.

Προσοχή:

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπεται πρόστιμο, αξίας από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί. Τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές.